Biodata Nabi Muhammad Rasulullah SAW

Nama : Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Siapa Yang Memberi Nabi Dengan Nama Muhammad?. Baca selengkapnya...
Waktu lahiran : Subuh hari Isnin, 12 Rabiulawal bersamaan 20 April 571 Masehi (dikenal sebagai Tahun Gajah; sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Ka’bah). Baca selengkapnya...
Tempat lahir : Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah. Baca selengkapnya...
Nama Ayah : Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Baca selengkapnya...
Nama ibu : Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf. Baca selengkapnya...
Pengasuh pertama : Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu Aiman. Hamba perempuan ayah Rasulullah SAW). Baca selengkapnya...
Ibu susu pertama : Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab). Baca selengkapnya...
Ibu susu kedua : Halimah binti Abu Zuaib As-Saadiah (lebih dikenali Halimah As-Saadiah. Suaminya bernama Abu Kabsyah). Baca selengkapnya...

Usia 5 Tahun
Peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW yang dilakukan oleh dua malaikat untuk mengeluarkan bisikan syaitan yang ada di dalam hatinya. Baca selengkapnya...

Usia 6 Tahun
Ibunya Aminah binti Wahab ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa ' (sebuah kampung yang terletak di antara Makkah dan Madinah). Baca selengkapnya...
Baginda diasuh oleh Ummu Aiman (hamba perempuan ayah Rasulullah SAW) dan dibiayai oleh kakeknya Abdul Muttalib. Baca selengkapnya...

Usia 8 Tahun
Kakeknya, Abdul Muttalib juga meninggal dunia. Baca selengkapnya...
Baginda Nabi SAW kemudian diasuh lagi oleh ayah saudaranya, Abu Talib. Baca selengkapnya...

Usia 9 Tahun (Setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun).
Bersama ayah saudaranya, Abu Talib bermusafir ke Syam atas urusan perniagaan. Baca selengkapnya...
Di kota Basrah, negeri Syam, seorang pendita Nasrani bernama Bahiro (Buhairo) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu. Baca selengkapnya...

Usia 20 Tahun
Terlibat dalam peperangan Fijar . Ibnu Hisyam di dalam kitab ' Sirah ' , jilid1, halaman 184-187 menyatakan pada ketika itu usia Muhammad SAW ialah 14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan berperan sebagai mengumpulkan anak-anak panah saja. Baca selengkapnya...
Menyaksikan ' perjanjian Al-Fudhul ' ; perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizalimi di Makkah. Baca selengkapnya...

Usia 25 Tahun
Bermusafir yang kedua ke Syam atas urusan perniaga’an barang-barang Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah. Baca selengkapnya...
Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki pesuruh Khadijah. Baca selengkapnya...
Baginda Nabi SAW bersama-sama Abu Talib dan beberapa orang ayah saudaranya yang lain pergi bertemu Amru bin Asad (ayah saudara Khadijah) untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Baca selengkapnya...
Mas kahwin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham. Baca selengkapnya...

Usia 35 Tahun
Banjir besar melanda Makkah dan meruntuhkan dinding Ka’bah. Baca selengkapnya...
Pembinaan semula Ka’bah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Makkah. Baca selengkapnya...
Rasulullah SAW diberi kemulia’an untuk meletakkan ' Hajarul-Aswad ' ke tempat asal dan sekaligus meredakan pertikaiyan berhubung peletakan batu tersebut. Baca selengkapnya...

Usia 40 Tahun
Menerima wahyu di gua Hira ' sebagai pelantikan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman. Baca selengkapnya...

Usia 53 Tahun
Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Saidina Abu Bakar Al-Siddiq. Baca selengkapnya...
Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiulawal/ 24 September 622M. Baca selengkapnya...

Usia 63 Tahun
Kewafatan Rasulullah SAW di Madinah Al-Munawwarah pada hari Isnin, 12 Rabiulawal tahun 11Hijrah/ 8 Jun 632 Masihi. Baca selengkapnya...

Istri-istri Rasulullah SAW
1. Khadijah Binti Khuwailid.
2. Saudah Binti Zam'ah.
3. Aisyah Binti Abu Bakar (anak Saidina Abu Bakar).
4. Hafsah binti ' Umar (anak Saidina ' Umar bin Al-Khattab).
5. Ummi Habibah Binti Abu Sufyan.
6. Hindun Binti Umaiyah (digelar Ummi Salamah).
7. Zainab Binti Jahsy.
8. Maimunah Binti Harith.
9. Sofiyah Binti Huyai bin Akhtob.
10. Zainab Binti Khuzaimah (digelar ' Ummu Al-Masakin ' ; Ibu Orang Miskin).
11. Juwairiyah binti Al-Haarits
Untuk melihat secara detai Istri beliau Nabi SAW silahkan lihat (baca : Berapa Istri Rasulullah)

Anak-anak Rasulullah SAW
1. Qasim
2. Abdullah
3. Ibrahim
4. Zainab
5. Ruqaiyah
6. Ummi Kalthum
7. Fatimah Al-Zahra '

Bersambung...
Kami sangat ingin memanjakan anda dalam belajar, IQRO.NET sangat membutuhkan saran anda dalam mewujudkan hal itu, Salah satunya adalah kami ingin memberitahukan anda ketika kami update Artikel menggunakan RSS atau menggunakan email, silahkan.
Sengaja banyak catatan yang belum selesai, kami ingin tau seberapa perduli anda kepada ilmu, terutama masalah muamalah, biasanya akan terurai pada kolom komentar.

0 Response to "Biodata Nabi Muhammad Rasulullah SAW"

Post a Comment